مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت

پلن اقتصادی

هزار تومان299سالانه

اطلاعات پایه

 • سئوی تخصصی
 • آنالیز داده ها
 • طراحی وبسایت
 • طراحی لوگو
 • -
 • -
محبوب

پلن تجاری

هزار تومان599سالانه

اطلاعات پایه

 • طراحی وبسایت
 • سئو
 • ارزیابی ریسک
 • حسابرسی مالی
 • توسعه نرم افزار
 • -

پلن پرمیوم

هزار تومان799سالانه

اطلاعات پایه

 • ارزیابی نرم افزاری
 • توسعه وبسایت
 • پردازش ابری
 • برندسازی
 • طراحی گرافیکی
 • تحلیل کسب و کار