اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر ابراهیم نظری فرخی

کارشناسی مهندسی سیستم- دانشگاه امام علی (ع)

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دکترا  مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

پسا دکترا  مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق علمی و اجرایی

 تدریس در دانشگاه و تدریس دورههای آموزشی در سازمانها

همکاری در طرح تدوین سند استراتژیک فناوری اطالعات و ارتباطات برای وزارت I

همکاری در طرح تدوین سند امنیت سایبری شهرداری تهران

همکاری در طرح تاسیس گروه پژوهشی در شورای شهر تهران

همکاری در طرح تاسیس انجمن علمی قدرت سایبری

داوری مجلات و دبیر همایشها

مهارت های تخصصی

مدیریت فناوری اطلاعات
کسب و کار هوشمند (BI)
پدافند سایبری

تنوع تجربیات

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران 1397

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی

عضو کارگروه تخصصی تهدید شناسی و تحقیق در عملیات

عضو کمیته انضباطی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

عضو کارگروه تخصصی بازنگری نظام جامع آموزش

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید