اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر افشین نیاکان

دکترای رشته پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

ایمیل:itconfs@gmail.com

تلفن: 02164545459

فاکس: 02164545459

سوابق علمی و اجرایی

·                 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 67 الی 71

·                 پزشک سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت  (تهران) از سال 71 الی 97 

·                 موسس، مسئول و مدرس واحد انفورماتیک در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و بیمارستان فارابی 69- 71

·                 موسس و مسئول واحد انفورماتیک فرهنگستان علوم پزشکی ایران 72-75

·                 طراحی و تولید اولین وب سایت فارسی،  پذیرفته شده در جشنواره خوارزمی 74

·                 موسس و مدیر اجرایی شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها ( از اردیبهشت 77 تا کنون)

·                 عضو انجمن انفورماتیک ایران (23 سال) و بازرس انجمن انفورماتیک ایران  طی 10 سال گذشته

·                 هیئت موسس  کمیسیون سلامت الکترونیک (دیجیتال) سازمان نظام صنفی رایانه کشور

·                 مسئول کارگروه HIS سازمان نظام صنفی رایانه کشور

·                 عضو کمیته نرم افزار کشوری سازمان نظام صنفی رایانه (به مدت یک سال)

·                 طراحی و پیاده سازی کارت سلامت الکترونیک در وزارت نفت (طرح پایلوت)

·                 عضو کارگروه استانداردهای سلامت الکترونیک (موسسه استاندارد) به مدت 4 سال

·                 همکاری فعال با پژوهشکده انفورماتیک پزشکی دانشگاه امیر کبیر

 

·                 عضو هیئت مدیره کنسرسیوم ایریانا متشکل از 40 شرکت انفورماتیکی (به مدت 6 سال)

 

 

مهارت های تخصصی

مدیریت پروژه ، اسکرام مستر و متودولوژی آنها
تست علمی نرم افزار (مدرک بین المللی ISTQB)
PACS

تنوع تجربیات

·                 تست علمی نرم افزار (مدرک بین المللی ISTQB)

·                 قیمت تمام شده خدمات درمانی

·                 روش تحقیق (در حوزه سلامت)

·                 مدیر پروژه و آنالیست  ارشد بیش از 40 پروژه مختلف نرم افزاری MIS, HIS, PACS، سفارش مشتری (کلاینت سروری، تحت وب و تحت کلود)

·                 مدیریت پروژه ، اسکرام مسترو متودولوژی آنها

·                 استانداردهای حوزه سلامت الکترونیک HL7, HIPPA, DICOM, Terminology

·                 استانداردها: ISO 9001, ISO 25000, ISO 20000, ISO 10000

 

·                 تکنولوژیهای SaaS, Microservice, Azure, Cloud, BPMN, …

نظر یا سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید