اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر ایمان شعبانی

اسنادیار دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

ایمیل: shabani@aut.ac.ir

تلفن: 02164545459

فاکس: 02164545459

سوابق علمی و اجرایی

·                 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس مرکز تحقیق و توسعه مهندسی پزشکی

رئیس مرکز اطلاع رسانی، کتابخانه و نشر

·                 

 

مهارت های تخصصی

مهندسی پزشکی
بیومتریال

تنوع تجربیات

نظر یا سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید