اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر حمید کشوری

دکترای پزشکی عمومی – دانشگاه پزشکی اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی پزشکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایمیل:itconfs@gmail.com

تلفن: 02164545459

فاکس: 02164545459

سوابق علمی و اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- از سال 1381 تا کنون

مدیر گروه فناوری اطلاعات پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – از سال 1386 تا 1391

مدیر گروه بیومتریال – از سال 1391 تا 1393

رییس پژوهشکده سلامت الکترونیک- از سال 1391 تا 1393

سرپرست آزمایشگاه نحقیقاتی فناوری بیورزونانس – از سال 1393 تا کنون

مهارت های تخصصی

فناوری اطلاعات پزشکی
مهندسی پزشکی
پزشکی عمومی

تنوع تجربیات

تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تالیف کتاب به عنوان منبع درسی دانشگاه

ارائه بیش از 30 مقاله ISI در حوزه مهندسی پزشکی و IT  پزشکی

3 مورد ثبت اختراع

مجله علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید