اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر سعید رحیمی

دکترای تخصصی رمزنگاری با گرایش امنیت شبکه – دانشگاه امام حسین (ع(

کارشناسی ارشدرمزنگاری –  دانشگاه امام حسین (ع)

 کارشناسی ریاضی کاربرد درکامپیوتر- دانشگاه شاهد تهران

سوابق علمی و اجرایی

سازمان تبلیغات اسلامی- روابط عمومی- مدیریت فناوری اطلاعات

صنایع مخابرات صا ایران-صنعت امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مدیریت رمزنگاری

ایزایران – مدیر مرکز تحقیق و تولید سامانه های امنیتی

صنایع امنیت فاوای صاایران – مدیر مرکز امنیت فناوری اطلاعات

صنایع امنیت فاوای صاایران- مدیر مرکز کنترل امنیت ارتباطات وفناوری اطلاعات

مشاور امنیت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مسئول کارگروه امنیت پروژه ملی فیبر کشور FTTX

صنایع امنیت فاوای صاایران-مدیر مرکز طرح های جامع امنیتی

مشاور امنیت و پدافند سایبری صندوق توسعه ملی کشور

 مشاور امنیت و پدافند سازمان فضایی کشور

 معاون بازرسی شرکت صنایع الکترونیک ایران

 مدرس دانشگاه مالک اشتر – استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

 مدیر مرکز پدافند سایبری کشور

دبیر قرارگاه سایبری صاایران

 معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت صنایع الکترونیک ایران به مدت 7 سال

 

 مشاور فرمانده قرارگاه دفاع سایبری و رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور

مهارت های تخصصی

امنیت فناوری اطلاعات
رمزنگاری امنیت شبکه
طراحی و پیاده سازی سامانه مرکز عملیات امنیت

تنوع تجربیات

تدوین اهداف، راهبرد ها، سیاست ها و خط مشی امنیتی شبکه دولت و نهاد ریاست جمهوری

مدیریت پروژه فیلترینگ ملی شرکت ارتباطات زیر ساخت و مرکز تحقیقات مخابرات filter content)

پیاده سازی تست نفوذ پذیری (test penetration (شرکت سهامی بیمه البرز

 کارشناس رسمی مرکز استاندارد دفاعی ایران در حوزه امنیت صنعتی

طراحی انواع الگوریتم های رمزنگاری متقارن و نامتقارن

 طراحی مفهومی مدیریت کلید در شبکه های رایانه ای مبتنی بر کلید عمومی

 طراحی مفهومی مدیریت کلید در شبکه های رایانه ای مبتنی بر کلید خصوصی

 بررسی و تحلیل پروتکل تبادل کلید IKE

 بررسی و تحلیل و بومی سازی استانداردهای امنیتی -7799BS,FIPS,NIST,PKCSو

 مشاوره جهت آماده سازی پیشنهاد زیر ساخت امنیت پرداخت بانک مرکزی

 مشاوره جهت آماده سازی پیشنهاد سیستم جامع پرداخت الکترونیک

 بررسی و تحلیل توابع درهم ساز 4MD5,،MD-1,SHA .

 پیاده سازی سیستم رمزنگاری مبتنی بر کلید عمومی بر اساس curve Elliptic

 پیاده سازی امضای دیجیتال مبتنی بر curve Elliptic

 انجام ارزیابی امنیتی و تست نفوذ پذیری شبکه های مختلف رایانه ای

 پیاده سازی استاندارد های امنیتی -27001ISO برای سازمان های مختلف نظامی و غیر نظامی

 طراحی و معماری و پیاده سازی امنیت شبکه های رایانه ای در سازمان های گوناگون نظامی و غیر نظامی

 طراحی و معماری و پیاده سازی مرکز داده سازمان ها و ارگان های مختلف نظامی و امنیتی

 طراحی و پیاده سازی شیلد اتاق های حساس و اتاق های سرور مقاوم سازی و حفاظت تشعشع

 امن سازی سامانه های کنترل صنعتی و اسکادا

 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مرکز عملیات امنیت

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید