اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر مریم یوسف زاده

استادیار دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

ایمیل: yousefzadeh@aut.ac.ir

تلفن: 02164545459

فاکس: 02164545459

سوابق علمی و اجرایی

·                 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·                 

 

مهارت های تخصصی

الکتروریسی
نانوالیاف

تنوع تجربیات

کارگاه‌های تدریس‌شده:

کارگاه عملی الکتروریسی پیشرفته و مورفولوژی های مختلف نانوالیاف
کارگاه بین المللی الکتروریسی و الکتروپاشی – تئوری و عملی /آزمایش ها

نظر یا سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید