اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر مهرداد حمیدزاده

دیپلم الکترونیک- 1383

کاردانی مهندسی برق/ الکترونیک- 1386

کارشناسی مهندسی برق/ الکترونیک- 1388

کارشناسی ارشد مهندسی برق/ مخابرات سیستم- 1392

دکترا مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق علمی و اجرایی

عضو کمیته فناوری اطلاعات بنیاد بین المللی غدیر

عضو هیئت علمی فاوا مدیر گروه کامپیوتر دانشکده انقلاب اسلامی مدرس دانشگاه فنی انقلاب اسلامی مدرس دانشگاه فنی شهید شمسی پور مدرس دانشگاه  علمی کاربردی کارشناس جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت کارشناس ارشد تست شركت پژواك  الكترونيک

مهارت های تخصصی

طراحی شبکه
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
امنیت فناوری اطلاعات

تنوع تجربیات

تدریس:

دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی

دانشکده شهید شمسی پور

دانشگاه علمی و کاربردی

مرکز آموزش معاونت فاوا

مرکز تحقیقات کاربردی فاوا

 

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید