اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر مهناز اسکندری

اسنادیار دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومتریال

ایمیل: eskandarim@aut.ac.ir

 

تلفن: 02164545459

فاکس: 02164545459

سوابق علمی و اجرایی

·                 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·                 

 

مهارت های تخصصی

مهندسی پزشکی
بیومتریال

تنوع تجربیات

اختراعات/ ثبت پتنت:

دستگاه بیوراکتور با قابلیت ایجاد تنش فشاری و جریان سیال در محفظه سلولی

نظر یا سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید