اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

ذبیح اله حسن شاهی

كارشناسي مهندسی برق- الكترونيك – دانشكده مهندسی برق دانشگاه امام حسین (ع(-1372 – 1371

كارشناسي ارشد مهندسی برق – مخابرات سیستم – دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر- 1385 – 1384

دکترا مجموعه مهندسی برق- جنگ الكترونيك -1398 – 1391

 

سوابق علمی و اجرایی

 

تدريس درس الکترونيک (1) – دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دستیار استاد حل تمرین درس معادلات دیفرانسیل – دانشكده مهندسی برق دانشگاه امام حسین (ع(

طراحي وساخت “سامانه مونيتورينگ شبکه GSM با رمز 2/5A

ايده برتر و ارائه شفاهی در ششمين كنفرانس ملی جنگ الكترونيك با عنوان مقابله رادارهای مونوپالس در برابر جمرهای  eye  Cross

تاليف كتاب ”طراحی فيلترهای ميكرو استريپ”

 

مهارت های تخصصی

محقق نمونه
مخترع
نخبه

تنوع تجربیات

كسب عنوان نخبگی در بنیاد نخبگان کشور- سال 92-1391

كسب عنوان مدیر برتر مرکز تحقیقات سیگینت جشنواره سلمان فارسی- سال 95-1394

كسب عنوان رتبه پروژه برتر جشنواره سلمان فارسی- سال 95-1394

كسب عنوان رتبه برتر محققین جشنواره سلمان فارسی- سال 93-1392

كسب عنوان رتبه پروژه برتر جشنواره سلمان فارسی- سال 92-1391

كسب عنوان رتبه مدیر برتر تحقیقات در دهمین جشنواره سلمان فارسی 90-1389

كسب عنوان رتبه پروژه برتر تحقیقات در دهمین جشنواره سلمان فارسی 90-1389

كسب عنوان محقق نمونه در پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک در سال 89-1388

 

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید